ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ 2022

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ στο μεγαλύτερο εκθεσιακό event του κατασκευαστικού κλάδου, την ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 14 – 16 Οκτωβρίου.

Η επισκεψιμότητα στο περίπτερο μας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς πληθώρα μηχανικών, εκπροσώπων του κατασκευαστικού κλάδου και  δημοσίων φορέων και οργανισμών, εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους, δίδοντας μας τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τις μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και την αξιοποίηση τους, την κυκλική οικονομία και την μετάβαση σε ένα πράσινο μέλλον. Το περίπτερό μας τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μ. Γραφάκος, ο Δ/νων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης κ. Ν. Χιωτάκης, ο Διευθυντής Οικονομικών του ΕΔΣΝΑ κ. Γ. Ζαχαρόπουλος, εκπρόσωποι άλλων ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ κλπ.

Ταυτόχρονα η εκδήλωση μας βοήθησε να ενημερώσουμε το ευρύ κοινό που επισκέφτηκε την έκθεση, για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η διαχείριση των ΑΕΚΚ και την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης όλων μας.

Τέλος, μας δόθηκε η ευκαιρία να υπηρετήσουμε κι έναν ακόμα από τους βασικούς μας στόχους και συγκεκριμένα αυτόν της διαρκούς αύξησης των διαχειριζόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ, προς επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, μέσα από την σταδιακή ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών μας.

Έχοντας δυναμική παρουσία σε όλα τα σημαντικά γεγονότα του κατασκευαστικού κλάδου και των τεχνολογιών περιβάλλοντος γενικότερα, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο περίπτερό μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες εκθέσεις.

Share