Ανακοινώσεις-Νέα

Με την ψήφιση του Νόμου 4685/2020, άλλαξαν οι απαιτήσεις προς τους συλλέκτες μεταφορείς των ΑΕΚΚ. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες φορτηγών ΔΧ, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, είναι υποχρεωμένοι: α) να εγγραφούν και να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) άρθρο 42 του Ν. 4042/2012

read more

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Ενσωμάτωση Οδηγιών 2018-844 και 2019-692 του ΕΚ [embeddoc url=”http://aekkattikis.gr/wp-content/uploads/2020/07/nomos4685-2020.pdf” download=”all” viewer=”google”]

read more

Το ΣΣΕΔ Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής ΑΕ άλλαξε την εισφορά στα εισερχόμενα ρεύματα αποβλήτων, δημιουργώντας νέες κατηγορίες, με σκοπό την προώθηση της διαλογής στην πηγή. Ενημερωθείτε για τις νέες τιμές εδώ.

read more

Η Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής Α.Ε. θα συνεχίσει το έργο της στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, καθώς εγκρίθηκε η ανανέωση της άδειας λειτουργίας με την απόφαση 170.1/25-06-2020 του  Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Παράλληλα, το ΣΣΕΔ επεκτείνει την δραστηριότητά του και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

read more