Ανακοινώσεις-Νέα

Με την υπ’ αριθ. 199.1/23-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΑ146Ψ8ΟΖ-ΣΒΓ) απόφαση της 199ης/23-11-2022 τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε, κατ’ εφαρμογή του…
Η εταιρεία ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ, όντας ένα από τα πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, μέσα από το πρόγραμμα δράσης της…
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, από 24 Οκτωβρίου 2022 ξεκίνησε και ουσιαστικά η συνεργασία της ΑΝΑΕΚΚ με τον Ειδικό…
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ στο μεγαλύτερο εκθεσιακό event του κατασκευαστικού κλάδου, την ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO, που πραγματοποιήθηκε το…
Η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ με γνώμονα την κοινωνική και επαγγελματική στήριξη νέων επιστημόνων συμβάλλει στην τεχνική τους κατάρτιση, προετοιμάζοντας την είσοδό τους στην…
Η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ σας καλωσορίζει στα νέα της γραφεία επί της οδού Αγίων Αναργύρων 37 στο Κορωπί Αττικής. Η εταιρεία μας γυρίζει…
Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, διενεργήθηκε αυτοψία στον Οργανωμένο Χώρο Διάθεσης (ΟΧΔ) αδρανών υλικών εκσκαφής και καταλοίπων επεξεργασίας ΑΕΚΚ Ανατολικής Αττικής από…
Η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ συμμετέχει στο μεγαλύτερο εκθεσιακό event του κατασκευαστικού κλάδου, την ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO. Από τις 14 έως και τις 16 Οκτωβρίου…
Επί σειρά δεκαετιών η εύρεση νόμιμου χώρου εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής αποτελούσε το σημαντικότερο πρόβλημα στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ παράλληλα, η παράνομη διάθεση…
Πρακτικό κατακύρωσης και πρόσκλησης
ΠPAKTIKO No.8/2020 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρακτικό Προσωρινού Αναδόχου
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ «ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…