Ανακοινώσεις-Νέα

Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, διενεργήθηκε αυτοψία στον Οργανωμένο Χώρο Διάθεσης (ΟΧΔ) αδρανών υλικών εκσκαφής και καταλοίπων επεξεργασίας ΑΕΚΚ Ανατολικής Αττικής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η Επιτροπή περιηγήθηκε στο χώρο, συνοδεία των εκπροσώπων της ΑΝΑΕΚΚ και του επιβλέποντα του χώρου. Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν για την λειτουργία του χώρου

read more

Επί σειρά δεκαετιών η εύρεση νόμιμου χώρου εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής αποτελούσε το σημαντικότερο πρόβλημα στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ παράλληλα, η παράνομη διάθεση αυτών είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε πολλές περιοχές. Πλέον, στην Περιφέρεια Αττικής δόθηκε μια αρχική σημαντική λύση στο πρόβλημα, με την σχετική αδειοδότηση από την ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ και την έναρξη

read more

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ «ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 2016 ΜΠΕ 2016 ΕΞΩΦ ΜΠΕ 2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

read more

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ «ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 2016 ΜΠΕ 2016 ΕΞΩΦ ΜΠΕ 2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

read more

Με την ψήφιση του Νόμου 4685/2020, άλλαξαν οι απαιτήσεις προς τους συλλέκτες μεταφορείς των ΑΕΚΚ. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες φορτηγών ΔΧ, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, είναι υποχρεωμένοι: α) να εγγραφούν και να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) άρθρο 42 του Ν. 4042/2012

read more

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Ενσωμάτωση Οδηγιών 2018-844 και 2019-692 του ΕΚ [embeddoc url=”http://anaekk.gr/wp-content/uploads/2020/07/nomos4685-2020.pdf” download=”all” viewer=”google”]

read more

Το ΣΣΕΔ Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής ΑΕ άλλαξε την εισφορά στα εισερχόμενα ρεύματα αποβλήτων, δημιουργώντας νέες κατηγορίες, με σκοπό την προώθηση της διαλογής στην πηγή. Ενημερωθείτε για τις νέες τιμές εδώ.

read more

Η Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής Α.Ε. θα συνεχίσει το έργο της στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, καθώς εγκρίθηκε η ανανέωση της άδειας λειτουργίας με την απόφαση 170.1/25-06-2020 του  Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Παράλληλα, το ΣΣΕΔ επεκτείνει την δραστηριότητά του και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

read more

Στις 14-15 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 21η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., στο «TITANIA HOTEL» (Πανεπιστημίου 52), στην Αθήνα. Το ΣΣΕΔ Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Α.Ε., θα συμμετάσχει ως μικρός χορηγός στην εκδήλωση. [embeddoc url=”http://anaekk.gr/wp-content/uploads/2018/11/21h-PESEDE.pdf” download=”all” viewer=”google”]

read more