Ανακοινώσεις-Νέα

Δημοσιεύτηκε το νέο Καθεστώς Ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 στο οποίο υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στις επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων και επιδοτεί…

Verde Tec 2023

Η ΑΝΑΕΚΚ πιστή στο ραντεβού της με την “Πράσινη Ανάπτυξη & Τεχνολογία”, συμμετέχει στην μοναδική έκθεση αφιερωμένη αποκλειστικά στις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, την…
Με την υπ’ αριθ. 199.1/23-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΑ146Ψ8ΟΖ-ΣΒΓ) απόφαση της 199ης/23-11-2022 τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε, κατ’ εφαρμογή του…
Η εταιρεία ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ, όντας ένα από τα πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, μέσα από το πρόγραμμα δράσης της…
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, από 24 Οκτωβρίου 2022 ξεκίνησε και ουσιαστικά η συνεργασία της ΑΝΑΕΚΚ με τον Ειδικό…
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ στο μεγαλύτερο εκθεσιακό event του κατασκευαστικού κλάδου, την ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO, που πραγματοποιήθηκε το…
Η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ με γνώμονα την κοινωνική και επαγγελματική στήριξη νέων επιστημόνων συμβάλλει στην τεχνική τους κατάρτιση, προετοιμάζοντας την είσοδό τους στην…
Η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ σας καλωσορίζει στα νέα της γραφεία επί της οδού Αγίων Αναργύρων 37 στο Κορωπί Αττικής. Η εταιρεία μας γυρίζει…
Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, διενεργήθηκε αυτοψία στον Οργανωμένο Χώρο Διάθεσης (ΟΧΔ) αδρανών υλικών εκσκαφής και καταλοίπων επεξεργασίας ΑΕΚΚ Ανατολικής Αττικής από…
Η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ συμμετέχει στο μεγαλύτερο εκθεσιακό event του κατασκευαστικού κλάδου, την ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO. Από τις 14 έως και τις 16 Οκτωβρίου…
Επί σειρά δεκαετιών η εύρεση νόμιμου χώρου εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής αποτελούσε το σημαντικότερο πρόβλημα στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ παράλληλα, η παράνομη διάθεση…
Πρακτικό κατακύρωσης και πρόσκλησης