Ανακοινώσεις-Νέα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ «ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 2016 ΜΠΕ 2016 ΕΞΩΦ ΜΠΕ 2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

read more

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ «ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 2016 ΜΠΕ 2016 ΕΞΩΦ ΜΠΕ 2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

read more