Ευγενική Χορηγία

Η εταιρεία ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ, όντας ένα από τα πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, μέσα από το πρόγραμμα δράσης της όσον αφορά την εταιρική κοινωνική της ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος, τον πολιτισμό – αθλητισμό και την κοινωνική προσφορά, ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία κατόπιν γραπτού αιτήματος της Εταιρείας Ιστορικών και Κοινωνικών Μελετών Κορωπίου, και συμμετείχε με σημαντική οικονομική στήριξη για την έκδοση του βιβλίου «Στα Χρόνια της Γερμανικής Κατοχής, Οκτώβριος 1944 – Κορωπί, μια Μαρτυρική Πόλη, Ιστορική Αναδρομή».
Η παραπάνω δράση στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας, αντανακλά ασφαλώς το ουσιαστικό ενδιαφέρον μας για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής και όχι μόνον, ιδιαίτερα δε για τον Δήμο Κρωπίας από τον οποίο και προερχόμαστε.
Αναγνωρίζοντας λοιπόν την ευθύνη που μας αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, η σειρά των δράσεων μας περιλαμβάνει:
• Πρωτοβουλίες στήριξης τοπικών οντοτήτων, φορέων, οργανισμών, σχολείων, εκκλησιών, κ.α.
• Υποστήριξη και αρωγή πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων
• Κοινωνική προσφορά, συνδέοντας έμπρακτα την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευθύνη.
• Επιχειρηματικές και Επαγγελματικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον για την μεγιστοποίηση της περιβαλλοντικής ωφέλειας του τόπου και φυσικά την βέλτιστη, άρτια και υψηλού επαγγελματικού επιπέδου εξυπηρέτηση των συνεργατών μας.
Στο πλαίσιο αυτό της επιχειρηματικής ηθικής και του κώδικα δεοντολογίας, πιστεύουμε ότι η παραπάνω συνεισφορά μας ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προκλήσεις και ευαισθησίες του σήμερα και του αύριο, και σίγουρα θα εύρει και άλλους μιμητές.

Share