3 – 6 Απριλίου 2015: Ημερίδα με τίτλο Η εφαρμογή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Για το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ.

Share