16η Πανελλήνια Σύνοδος των ΦοΔΣΑ

Μια ακόμα ευκαιρία για συζήτηση, παρουσίαση προβλημάτων και προβληματισμών και διατύπωση προτάσεων για το πολυδαίδαλο θέμα της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, δόθηκε στην 16η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦοΔΣΑ, που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου 2024.

Ο κ. Κώστας Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας μας, είχε τη δυνατότητα να παραθέσει εισήγηση με θέμα «Η Ελληνική Πραγματικότητα στη Διαχείριση των ΑΕΚΚ». Παρουσίασε την υπάρχουσα κατάσταση αναφορικά με τα ΑΕΚΚ, κατά την οποία παρόλο που έχει γίνει σημαντική πρόοδος δυστυχώς ακόμα υπάρχουν παθογένειες που δεν έχουν διευθετηθεί. Επίσης γνωστοποίησε την επέκταση της ΑΝΑΕΚΚ και στην Περιφέρεια της Κρήτης, όπου ήδη έχει αναπτύξει αξιοσημείωτες συνεργασίες.

Σημειώνεται δε ότι η ΑΝΑΕΚΚ δεν επεδίωξε μόνο τη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη Σύνοδο, αλλά ταυτόχρονα ήταν και Μεγάλος Χορηγός, καθώς μέσα από αντίστοιχες δράσεις προωθείται και εδραιώνεται η κυκλική οικονομία.

Share