Μονάδες Επεξεργασίας

Οι συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας διαθέτουν άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υποδοχή, επεξεργασία και προσωρινή αποθήκευση αδρανών υλικών και ΑΕΚΚ. Η μέθοδος επεξεργασίας που εφαρμόζουν οι συνεργαζόμενες μονάδες είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της αντιρρύπανσης.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. ΗΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κυριακού Α.Ε.Β.Ε. 28º χλμ Λ.Αθηνών - Βάρης - Κορωπίου, θέση Λαμπρικά - Μυντρέζα,Κορωπί 210-6623441-42 info@kyriakou.gr Β4Γ77Λ7-5Β6 8344-1
Αφοί Ι. Σταμέλου Ο.Ε. Μέγαρα, θέση Ντοσκουρή Βράχοι, 19100, Δήμος Μεγάρων 22960 81537 recyclingda@yahoo.gr ΒΛΛΩ7Λ7-Β6Η 901-1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ελληνικά Λατομεία ΑΕ θέση Εικόνες Πουρνάρι, 45500, Δήμος Ζίτσας 26510 51650 info@ellaktor.com ΨΡΦΚ7Λ9-39Θ 7850-8

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία;