ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ «ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 2016

ΜΠΕ 2016 ΕΞΩΦ

ΜΠΕ 2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Share