Ο.Τ.Α

Το ΣΣΕΔ Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής Α.Ε. συνεργάζεται με τους παρακάτω Δήμους:

Ο.Τ.Α. Διεύθυνση Τηλέφωνο Αρ. ΗΜΑ
Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Λ. Καραμανλή 18, 16673, Βούλα 213 2030473 341-1
Δήμος Κρωπίας Λ. Βασ. Κων/νου 47, 19441, Κορωπί 210 6622324 6598-3