Νέα Χρηματική Εισφορά

Το ΣΣΕΔ Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής ΑΕ άλλαξε την εισφορά στα εισερχόμενα ρεύματα αποβλήτων, δημιουργώντας νέες κατηγορίες, με σκοπό την προώθηση της διαλογής στην πηγή. Ενημερωθείτε για τις νέες τιμές εδώ.

Share