Η ΑΝΑΕΚΚ εγκαινίασε τον πρώτο Πανελλαδικά Οργανωμένο Χώρο Διάθεσης Αδρανών Υλικών και Καταλοίπων από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ

Επί σειρά δεκαετιών η εύρεση νόμιμου χώρου εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής αποτελούσε το σημαντικότερο πρόβλημα στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ παράλληλα, η παράνομη διάθεση αυτών είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε πολλές περιοχές. Πλέον, στην Περιφέρεια Αττικής δόθηκε μια αρχική σημαντική λύση στο πρόβλημα, με την σχετική αδειοδότηση από την ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ και την έναρξη λειτουργίας του πρώτου πανελλαδικά Οργανωμένου Χώρου Διάθεσης Αδρανών Υλικών & Καταλοίπων που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ.

Η τελική αδειοδότηση του χώρου από το ΣΣΕΔ ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ, στις αρχές του 2021, αποτελεί την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από περίπου 6 χρόνια και συγκεκριμένα το έτος 2014. Επρόκειτο για μία διαδικασία δαιδαλώδη, επίπονη και εξαιρετικά χρονοβόρα, κατά την υλοποίηση της οποίας αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες, κληθήκαμε να υπερβούμε πολλά εμπόδια αλλά συναντήσαμε και αρκετούς ανθρώπους και φορείς που πίστεψαν στο εγχείρημα και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του και στάθηκαν αρωγοί αυτής της προσπάθειας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω προσπάθεια ξεκίνησε στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης, όταν η κατασκευαστική – οικοδομική δραστηριότητα είχε καταβαραθρωθεί και δε γινόταν λόγος για διαχείριση των ΑΕΚΚ εφόσον και δεν υπήρχε πραγματικά σημαντικό αντικείμενο.

Πλέον, με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης και την έναρξη λειτουργίας του χώρου, δίνεται ανάσα στο καίριο πρόβλημα της διαχείρισης των ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια Αττικής, επιτυγχάνοντας παράλληλα την αποκατάσταση – ανάπλαση μίας δασικής έκτασης η οποία είχε θιγεί από την πρότερη λατομική εκμετάλλευση, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα νέο πνεύμονα πρασίνου με πολλαπλά οφέλη τόσο για την τοπική κοινωνία του Δήμου Κρωπίας όσο και για το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος χώρος μάλιστα αναπτύσσεται εντός της ζώνης προστασίας του όρους Υμηττού.

Πρόκειται για ένα χώρο που θα δώσει ανάσα στο σημαντικό πρόβλημα της διαχείρισης των ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια Αττικής, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα. Είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση αδειοδότηση και άλλων αντίστοιχων χώρων σε διάφορα σημεία της Περιφέρειας Αττικής, ούτως ώστε να επιτευχθεί αφενός αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας διάθεσης των υλικών, αφετέρου καλύτερη χωροταξική κατανομή, με τα πολλαπλά περιβαλλοντικά, κοινωνικά αλλά και οικονομικά οφέλη που αναμένεται να προκληθούν.

Καταλήγοντας, η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ μαζί με τα υπόλοιπα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ που δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα τη ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ, τη ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ και την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ έχει αναπτύξει άριστη και διαρκή συνεργασία και προσδοκούμε ο συγκεκριμένος χώρος να αποτελέσει την αρχή για την αδειοδότηση και άλλων αντίστοιχων χώρων, εντός των δεκάδων μη αποκατεστημένων ανενεργών λατομείων της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και όλης της Ελληνικής Επικράτειας.

 

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ:Δελτίο Τύπου

Share