ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ με γνώμονα την κοινωνική και επαγγελματική στήριξη νέων επιστημόνων συμβάλλει στην τεχνική τους κατάρτιση, προετοιμάζοντας την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η πρακτική άσκηση προπτυχιακού φοιτητή της ως άνω Σχολής, με αντικείμενο συναφή με τον επιστημονικό προσανατολισμό των σπουδών του, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, δίνοντας του τη δυνατότητα να εμπεδώσει και να διευρύνει τις γνώσεις του.

Του ευχόμαστε καλό πτυχίο και καλή σταδιοδρομία.

Share