Γεωγραφική Εμβέλεια

Η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ προς επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραμμα αύξησης τόσο των συνεργαζόμενων με αυτή μονάδων ανακύκλωσης και διαχειριστών, όσο και των διαχειριζόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ, επεκτείνοντας σταδιακά την γεωγραφική της εμβέλεια, η οποία ανέρχεται πλέον σε 28 Περιφερειακές Ενότητες (πληθυσμιακή κάλυψη 60%). 

Περιφέρεια Αττικής
∙ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών
∙ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών
∙ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
∙ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών
∙ΠΕ Πειραιώς
∙ΠΕ Νήσων
∙ΠΕ Ανατολικής Αττικής
∙ΠΕ Δυτικής Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
∙ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
∙ΠΕ Αχαΐας
∙ΠΕ Ηλείας

Περιφέρεια Ηπείρου
∙ΠΕ Ιωαννίνων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
∙ΠΕ Κέρκυρας
∙ΠΕ Κεφαλονιάς

Περιφέρεια Κρήτης
∙ΠΕ Ηρακλείου
∙ΠΕ Χανίων

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
∙ΠΕ Κέας-Κύθνου
∙ΠΕ Μήλου
∙ΠΕ Νάξου

Περιφέρεια Πελοποννήσου
∙ΠΕ Αρκαδίας
∙ΠΕ Αργολίδας
∙ΠΕ Κορινθίας
∙ΠΕ Λακωνίας
∙ΠΕ Μεσσηνίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
∙ΠΕ Βοιωτίας
∙ΠΕ Εύβοιας
∙ΠΕ Ευρυτανίας
∙ΠΕ Φθιώτιδας