Γεωγραφική Εμβέλεια

Η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ προς επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραμμα αύξησης τόσο των συνεργαζόμενων με αυτή μονάδων ανακύκλωσης και διαχειριστών, όσο και των διαχειριζόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ, επεκτείνοντας σταδιακά την γεωγραφική της εμβέλεια, η οποία ανέρχεται πλέον σε 18 Περιφερειακές Ενότητες (πληθυσμιακή κάλυψη 47,6%). 

Περιφέρεια Αττικής
∙ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών
∙ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών
∙ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
∙ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών
∙ΠΕ Πειραιώς
∙ΠΕ Νήσων
∙ΠΕ Ανατολικής Αττικής
∙ΠΕ Δυτικής Αττικής

Περιφέρεια Ηπείρου
∙ΠΕ Ιωαννίνων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
∙ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
∙ΠΕ Αχαΐας
∙ΠΕ Ηλείας

Περιφέρεια Πελοποννήσου
∙ΠΕ Αρκαδίας
∙ΠΕ Αργολίδας
∙ΠΕ Κορινθίας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
∙ΠΕ Κέας – Κύθνου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
∙ΠΕ Ευρυτανίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
∙ΠΕ Ζακύνθου