Γεωγραφική Εμβέλεια

Η ΑΝΑΕΚΚ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ βάσει σταθερού προγραμματισμού επιδιώκεται η περαιτέρω σταδιακή επέκταση της εμβέλειας σε περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.