ΑΝΑΕΚΚ A.E.

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων «Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Α.Ε.» (με τον διακριτικό τίτλο ΑΝΑΕΚΚ Α.Ε.), αποτελεί εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εγκεκριμένη από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Ιδρύθηκε το 2014 κατόπιν έγκρισης του ΕΟΑΝ, ενώ πρόσφατα η έγκριση του ανανεώθηκε για ακόμη μία εξαετία μέχρι και το 2025, λαμβάνοντας και την απαραίτητη τεχνική επάρκεια για την υποχρέωση ανάληψης αποκατάστασης ανενεργών λατομικών χώρων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 72.5.1/2016 απόφαση ΔΣ του ΕΟΑΝ.

Γεωγραφική Εμβέλεια

Χρήσιμες Πληροφορίες

Τελευταία Νέα

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας