ΑΝΑΕΚΚ A.E.

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων «ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ», αποτελεί φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εγκεκριμένο από τον ΕλληνικόΟργανισμό Ανακύκλωσης. Ιδρύθηκε το 2014 και ανανέωσε την έγκρισή της το 2020 για ακόμη μία εξαετία μέχρι και το 2025, λαμβάνοντας και την απαραίτητη τεχνική επάρκεια για την αποκατάσταση ανενεργών λατομικών χώρων. Σκοπός της ΑΝΑΕΚΚ είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η εποπτεία των εργασιών ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωσή τους, με στόχο την αξιοποίηση των υλικών και την επαναπροώθησή τους στο ρεύμα της αγοράς. Παράλληλα, λειτουργεί ως ενημερωτικός φορέας με σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και την ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά κυρίως των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων με τον κατασκευαστικό κλάδο (μηχανικούς, τεχνικές εταιρίες, χωματουργούς, μονάδες επεξεργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς). Προς εκπλήρωση των στόχων της συνεργάζεται με αδειοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία των ΑΕΚΚ και την εν γένει διαχείρισής τους, είτε προς το σκοπό της ανακύκλωσής τους είτε προς το σκοπό της αξιοποίησής τους με την χρήση τους σε εργασίες επιχωματώσεων, αποκατάστασης ανενεργών και ενεργών λατομείων, επικάλυψης χώρων υγειονομικής ταφής και γενικά αναμόρφωσης υποβαθμισμένων τοπίων.

Γεωγραφική Εμβέλεια

Χρήσιμες Πληροφορίες

Τελευταία Νέα

Η εταιρεία ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ, όντας ένα από τα πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, μέσα από το πρόγραμμα δράσης της όσον αφορά την εταιρική κοινωνική της ευθύνη για Read more
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, από 24 Οκτωβρίου 2022 ξεκίνησε και ουσιαστικά η συνεργασία της ΑΝΑΕΚΚ με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), για την διαχείριση Read more
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ στο μεγαλύτερο εκθεσιακό event του κατασκευαστικού κλάδου, την ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 14 – 16 Οκτωβρίου. Η επισκεψιμότητα στο Read more
Η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ με γνώμονα την κοινωνική και επαγγελματική στήριξη νέων επιστημόνων συμβάλλει στην τεχνική τους κατάρτιση, προετοιμάζοντας την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία Read more