Συνέντευξη του Αντιπροέδρου της ΑΝΑΕΚΚ στο περιοδικό ECOTEC

Το «Ecotec» φιλοξενεί στο τεύχος Μαΐου του 2023, συνέντευξη του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΝΑΕΚΚ. Η θεματολογία της συζήτησης που αναπτύχθηκε, αφορούσε στην διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) αλλά και στο εμβληματικό έργο της αδειοδότησης και λειτουργίας του πρώτου πανελλαδικά οργανωμένου χώρου διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ που λειτουργεί στην Αττική. Σημειώνεται ότι, η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει βραβευθεί με Greek Green Award στην διεθνή έκθεση Verde.Tec 2023. Ένα έργο σταθμός, με το οποίο δόθηκε μια ουσιαστική διέξοδος, αλλά δυστυχώς όχι οριστική λύση, στο καίριο πρόβλημα της διάθεσης – αξιοποίησης των γαιωδών κυρίως αποβλήτων εκσκαφής τα οποία παράγονται στα κατασκευαστικά έργα.
Εκτός των προβλημάτων του κλάδου που συζητήθηκαν εκτενώς, από τη συνέντευξη δεν μπορούσαν να λείπουν προτάσεις βελτιστοποίησης της ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, όπως επιγραμματικά:
– η άμεση αδειοδότηση και άλλων αντίστοιχων χώρων στην Αττική
– η χρήση δευτερογενών υλικών από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ
– η διαχείριση των ΑΕΚΚ που παράγουν οι ΟΤΑ κατά τη δραστηριότητά τους
– η θέσπιση μαθηματικού τύπου για την εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ.

Δείτε τη συνέντευξη εδώ:

Share