Διαχειριστές

Η ΑΝΑΕΚΚ έχει συνεργαστεί με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την εξυπηρέτηση περισσότερων 3.000 κατασκευαστικά έργα.