Το περίπτερο της ΑΝΑΕΚΚ

Βράβευση της ΑΝΑΕΚΚ στην 5η Διεθνή Έκθεση Verde Tec 2023

Η ΑΝΑΕΚΚ πιστή στο ραντεβού της με την πράσινη ανάπτυξη και τεχνολογία συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στην μοναδική έκθεση αφιερωμένη αποκλειστικά στις τεχνολογίες περιβάλλοντος, την VERDE TEC 2023, που διενεργήθηκε μεταξύ 17-19 Μαρτίου 2023 στο εκθεσιακό κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ.

Η επισκεψιμότητα στο περίπτερό μας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μηχανικοί, κατασκευαστές, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες περιβάλλοντος, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και της πολιτικής ηγεσίας, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη της εταιρείας μας και να ενημερωθούν για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας και την μετάβαση σε ένα πράσινο μέλλον.

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ κ. Κ. Αραβώσης, η προϊσταμένη του τμήματος λυμάτων του ΥΠΕΝ κ. Π. Πούλου και στελέχη της ΑΝΑΕΚΚ
Ο Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ κ. Κ. Αραβώσης, η προϊσταμένη του τμήματος λυμάτων του ΥΠΕΝ κ. Π. Πούλου με τον Πρόεδρο της ΑΝΑΕΚΚ κ. Π. Κυριακού και τον Αντιπρόεδρο κ. Κ. Αγγελόπουλο

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων Greek Green Awards 2023, όπου η ΑΝΑΕΚΚ τιμήθηκε με το βραβείο «Αποκατάσταση Λατομείου» στην κατηγορία «Αποκατάσταση Περιβάλλοντος», για τη χρήση και αξιοποίηση αποβλήτων για την περιβαλλοντική και οικολογική ανασυγκρότηση μίας θιγείσας και υποβαθμισμένης περιβαλλοντικά περιοχής και συγκεκριμένα ενός ανενεργού λατομείου πεντακοσίων στρεμμάτων περίπου στο Κορωπί, στους πρόποδες του Υμηττού.

Η καθηγήτρια ΕΜΠ και Πρόεδρος της Επιτροπής των Green Greek Awards κ. Μ. Λοϊζίδου, ο Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Δρ. Κ. Μουστάκας, ο Δρ. Δ. Μαλάμης και στελέχη της ΑΝΑΕΚΚ
Η καθηγήτρια ΕΜΠ και Πρόεδρος της Επιτροπής των Green Greek Awards κ. Μ. Λοϊζίδου, ο Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Δρ. Κ. Μουστάκας, ο Δρ. Δ. Μαλάμης και στελέχη της ΑΝΑΕΚΚ

Η ΑΝΑΕΚΚ αντιλήφθηκε από την έναρξη της λειτουργίας της, το οξύτατο πρόβλημα της ανακύκλωσης – αξιοποίησης των γαιωδών κυρίως υλικών εκσκαφής αλλά και των αδρανών υπολειμμάτων που προκύπτουν στις μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Το 2014, εκκίνησε διαδικασία αδειοδότησης του πρώτου πανελλαδικά Οργανωμένου Χώρου Διάθεσης Αδρανών Υλικών & Καταλοίπων επεξεργασίας ΑΕΚΚ, εντός εγκαταλελειμμένου λατομείου, με απώτερο σκοπό την μορφολογική ανάπλαση και βλαστητική αποκατάσταση–αναδάσωση του τοπίου και την οικολογική ανασυγκρότηση μιας υποβαθμισμένης περιβαλλοντικά περιοχής. Τη λειτουργία του εν λόγω χώρου, έχει αγκαλιάσει το σύνολο των εμπλεκόμενων με τον κατασκευαστικό κλάδο, όντας ο μοναδικός ακόμα στην Αττική νόμιμος και οργανωμένος αποδέκτης αμιγώς για απόβλητα αυτών των κατηγοριών. Στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του, έχει δεχθεί περί τα 2.000.000 τόνους αποβλήτων εκσκαφών και αδρανών καταλοίπων επεξεργασίας ΑΕΚΚ, ποσότητα η οποία σε διαφορετική περίπτωση, θα διατίθεντο ανεξέλεγκτα σε χωράφια, ρέματα, δασικές εκτάσεις κλπ. Σημειώνεται ότι, συμπαραστάτες στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του εν λόγω χώρου είναι το σύνολο των λειτουργούντων ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ στην Αττική.

Ο υπό αποκατάσταση λατομικός χώρος
Ο υπό αποκατάσταση λατομικός χώρος
Share