Ανανεώθηκε η Έγκριση λειτουργίας του ΣΣΕΔ Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής ΑΕ

Η Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής Α.Ε. θα συνεχίσει το έργο της στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, καθώς εγκρίθηκε η ανανέωση της άδειας λειτουργίας με την απόφαση 170.1/25-06-2020 του  Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Παράλληλα, το ΣΣΕΔ επεκτείνει την δραστηριότητά του και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Share